Privacy policy

Vitae4U B.V., hierna Vitae4U, levert producten binnen mobiliteit voor ouderen en minder validen. Als u gebruik maakt van de diensten en/of producten van Vitae4U dan verwerken wij gegevens over u. Vitae4U vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, partners en medewerkers van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Vitae4U houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacywetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Vitae4U

Adres: Stadionweg 19
            1812 AZ Alkmaar
Telefoon: 088-0079640
E-mail: info@vitae4u.com
Web: www.vitae4u.com
KvK: 78767903

Het is mogelijk dat dit privacystatement van tijd tot tijd aangepast wordt. De meest recente versie is van 01 december 2020. Via de hyperlink Privacyverklaring onderaan de website van Vitae4U kunt u de laatste versie altijd inzien. U kunt het privacystatement opslaan door gebruik te maken van de daarvoor bestemde knop onderaan de pagina.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt en/of functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden, mede afhankelijk van welke diensten u gebruikt:

 • U kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verstrekken van een offerte via beveiligde e-mail
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren zoals het inplannen van een proefrit of service beurt
 • Het voldoen aan contractuele verplichtingen
 • Het verbeteren van onze online dienstverlening

 

Rechtsgronden

Er zijn verschillende rechtsgronden voor de verwerking:

 • Om uitvoering te kunnen geven aan commerciële overeenkomsten
 • Wettelijke verplichting. Indien u diensten bij ons heeft afgenomen, dien wij dit aan te kunnen tonen bij de Belastingdienst.
 • Gerechtvaardigd belang. Vitae4U heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van klanten te verwerken voor marketingdoeleinden. Om te bepalen of er sprake is van een gerechtvaardigd belang zullen wij altijd een inschatting maken van de potentiële impact van de gegevensverwerking op de klant. Wij zullen onze klanten informeren over hun rechten en zorgdragen voor de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking op toegankelijke wijze.
 • In sommige situaties zal Vitae4U vragen om schriftelijke toestemming van de klant voor het verwerken van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vitae4u.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn

Vitae4U bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Persoonsgegevens

2 jaar

Om u te kunnen bereiken en te informeren indien nodig

Adres

7 jaar

Indien u diensten bij ons heeft afgenomen dienen wij dit aan te kunnen tonen bij de Belastingdienst

IP-adres en apparaatgegevens

2 jaar

Om het gebruik van onze website te analyseren

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vitae4U verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vitae4U blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Vitae4U gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vitae4U gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegeven door Vitae4U en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vitae4u.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Vitae4U wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vitae4U neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vitae4u.com. Vitae4U heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Diverse platformafhankelijke beveiligingsmaatregelen
 • Periodieke backup
 • Wij houden onze systemen up to date
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’en het hangslotje in de adresbalk.